گذری به کوچه ی سبز شاعری

ردپای شعردر لحظه های تنهایی

میر علم دار

عموجان آب...       سکینه (به سمت عباس می رود)   ای عم، به فدات جسم زارم                           من طاقت تشنگی ندارم بنگر که حزین ودل کبابم                              ... ادامه مطلب
/ 46 نظر / 51 بازدید
خرداد 93
1 پست
خرداد 92
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
6 پست