بازهم شعر

 چه خوبه سرودن آن زمان که دلت خیلی گرفته

آن زمان که خیلی دلتنگی

وخیلی دلگیر وتنها

شعر چنان آرامشی به آدم میده که این آرامش را هرجایی نمیشه پیدا کرد

به نظر من شاعران عاشق ترین آدم های دنیا بودن

بخصوص اون شاعرانی که اشعارشون واقعا زیبا وماندگاره مثل حافظ

توی بیت بیت اشعارشون یک عشق آشکار احساس میشه

وسهراب چه زیبا عشق را دراشعارش فریاد زده

این مفاهیم زیبا وعرفانی رو در لابه لایی مصراع های شعرش گنجانده

وچه ساده نوشته وچقدر اشعارش به دل میشینه

**روشنی، من، گل ،آب**

ابری نیست

بادی نیست.

می نشینم لب حوض :

گردش ماهی ها ، روشنی ، من ، گل ، آب .

پاکی خوشه ی زیست

مادرم ریحان می چیند.

نان و ریحان وپنیر ،آسمانی بی ابر ،اطلسی هایی تر.

رستگاری نزدیک :لای گل های حیاط.

نور در کا سه ی مس، چه نوازش ها می ریزد !

نردبان از سر دیوار بلند، صبح را روی زمین می آرد .

پشت لبخندی پنهان هر چیز .

روزنی دارد دیوار زمان ؛ که از آن چهره ی من پیداست .

چیز هایی هست که نمی دانم .

می دانم ، سبزه ای را بکنم خواهم مرد.

می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم .

راه می بینم در ظلمت ،من پر از فانوسم .

من پر از نورم و شن

و پر از دارو درخت

پرم از راه ،از پل ، از رود ، از موج .

پرم از سایه ی برگی در آب

چه درونم تنهاست .

/ 37 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرزاد

سلام من با اخبار وبلاگی آپ شدم ... منتظر حضور گرمت هستم[گل]

alireza

_______________________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$ $ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ _____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ _____________€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~

خانومی

[لبخند][گل][قلب] [قلب][گل][لبخند]

جواد

[لبخند]سلام‌رهگذرعاشق[لبخند]کوجای‌خبری‌ازت‌نیست[لبخند] [قلب] عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ، بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را با جدائی به سرانجام رسانی . **** عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ، بلکه نداشتن یک همراه واقعی است که در سخت ترین شرایط همدم تو باشد. عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ، بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترین احساس زندگی است . **** عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ، بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند. و تو از او رسم محبت بیاموزی . عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ، بلکه گذاشتن سدی در برابر رودی است که از چشمانت جاری است. **** عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست، بلکه یخ بستن وجود آدم ها و بستن عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست بلکه پنهان کردن قلبی است که به اسفناک ترین حالت شکسته شده . **** عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ، بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن ها تکیه کنی و از غم زندگی برایش اشک بریزی.چشمها است.

alireza

▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★

alireza

▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★

alireza

▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★

alireza

▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★

alireza

▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★ ▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★▬▬★

بابک

سلام.ممنون که به وبم سر زدید وب شما هم خیلی قشنگه.خیلی[لبخند]!! بله خوشحال میشم با هم تبادل لینک کنیم.با این نام ها: nastaliq.blogfa.com نستعلیق modernrayane.blogfa.com ترفند های کامپیوتر وقتی لینکم کردید خبرم کنید تا لینکتون کنم.ممنون.خداحافظ